De Stichting - De Transparantie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
 

Eind 2011 zag het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek het licht. Uit grote bezorgdheid over de extra gelden, ruim € 80.000.000, die in een paar jaar door het college van PvdA, Lokaal Belang en VVD werden uitgegeven aan het DRU complex.  


Parallel aan dit proces ontstond het inzicht dat het College zijn gang kon gaan door het ontbreken van tegenwicht. De gemeenteraad is daartoe natuurlijk het eerst aangewezen orgaan maar heeft onvoldoende kennis, in het bijzonder onvoldoende specialistische financiële kennis om jaarstukken en complexe boekhoudingen te begrijpen. Ook zijn college en collegepartijen innig aaneengesmeed waardoor het zo fraai bedachte dualisme tussen raad en college een wassen neus is. De oppositie is de facto de minderheid dus vrijwel krachteloos. 

In het krachtenveld van de macht is er ook een belangrijke rol voor de pers. Maar onderzoeksjournalistiek vergt veel tijd en menskracht en het zal duidelijk zijn dat kranten, tv en radio daarover in steeds mindere mate beschikken.
Kortom, het beschikbare tegenwicht voor evenwicht is vederlicht.

De stichting 'De Transparantie' is in 2014 opgericht om met een ander middel meer tegenwicht te bieden: algehele transparantie. Er wordt immers gewerkt met publiek geld. Lokaal, provinciaal of landelijk, in ieder geval met mijn en uw geld. En dus heeft de burger er recht op te kunnen zien en dus weten waaraan en hoe dat wordt besteed. In dit digitale tijdperk is het eenvoudiger dan ooit om iedere burger mee te laten kijken in de boekhouding, administratie en correspondentie.

En daar gaat de stichting 'De Transparantie' dus voor:

Transparantie, overal waar publiek geld mee is gemoeid.

Overal, omdat het probleem niet alleen speelt in de gemeente Oude IJsselstreek maar in alle gemeentes, in alle provincies, in allerlei stichtingen en corporaties, in landelijke organen, in semi-overheidsorganen.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu