WOB en WOO - De Transparantie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

WOB
De Wet Openbaarheid Bestuur, geeft iedere burger het recht om bij een overheidsinstantie stukken op te vragen, ter informatie over een bepaalde zaak of gang van zaken. De instantie moet binnen vier weken een antwoord geven, met een uitlooptermijn van nog eens vier weken. In de praktijk dus drie maanden. Vaak worden stukken geweigerd of zwart gelakt. Met een beroep op concurrentie gevoeligheid, privacy of persoonlijke levenssfeer. Ook worden stukken verstrekt op papier of in een digitale vorm die niet bewerkbaar is. Ook al is een handigere vorm beschikbaar, volgens de wet is dat niet verplicht. Dat brengt voor een aanvrager veel werk met zich mee.
WOO
In 2012 werd een wetsiniatief ingediend voor een actieve publicatieplicht voor (semi-)overheden, de Wet Open Overheid. De Nederlandse gemeenten, verenigd in de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stribbelen fors tegen met als argumenten veel te hoge kosten en moeilijke uitvoerbaarheid. In een wijziging in 2019 is aan die bezwaren tegemoet gekomen, nu staat de wet klaar voor behandeling in 2020. Op de site van de VNG is er veel meer over te lezen. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu